DỊCH VỤ BẢO VỆ

Dịch vụ vệ sĩ yếu nhân, dịch vụ áp tải, hộ tống

Dịch vụ vệ sĩ yếu nhân, dịch vụ áp tải, hộ tống, …...

Dịch vụ bảo vệ ngân hàng, công ty tài chính

Dịch vụ bảo vệ ngân hàng, công ty tài chính...

1 Comment

Dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại

Dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại...

Dịch vụ bảo vệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bách hoá xanh

Dịch vụ bảo vệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bách hoá xanh, …...

Dịch vụ bảo vệ bệnh viện, phòng khám đa khoa, cơ sở y tế

Dịch vụ bảo vệ bệnh viện, phòng khám đa khoa, cơ sở y tế, …...

Dịch vụ bảo vệ trường học, trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ bảo vệ trường học, trung tâm ngoại ngữ...

Dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất

Dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, …...

Dịch vụ bảo vệ sự kiện, event, hội nghị, triển lãm

Dịch vụ bảo vệ sự kiện, event, hội nghị, triển lãm, …...

Dịch vụ bảo vệ công trình, dự án đầu tư xây dựng

Dịch vụ bảo vệ công trình, dự án đầu tư xây dựng...

Dịch vụ bảo vệ ngày tết, bảo vệ trông coi nhà cửa khi chủ nhà đi vắng

Dịch vụ bảo vệ ngày tết, bảo vệ trông coi nhà cửa khi chủ nhà...

2 Comments